Twój koszyk jest pusty,
co smuci nas niezmiernie.

ZOBACZ KOSZYK
KLIKNIJ!
aby zobaczyć sklep w serwisie allegro.
Wybierz kategorię
DRUKARKI 3D
ELEKTRONIKA
KSIĄŻKI / KURSY / INSTRUKCJE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
PRZEŁĄCZNIKI I PRZYCISKI
SUPER PROMOCJE
SYSTEMY ROZWOJOWE
TRANSMISJA
WYPOSAŻENIE WARSZATOWE
ZASILANIE
ZESTAWY
Postanowienia ogólne
 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.propox.com prowadzony jest przez "Propox Tomasz Ireneusz Nasiński" z siedzibą ul. Cytrynowa 4, Karczemki, 80-209 Chwaszczyno, NIP: 958-127-12-47; REGON 192656094; i punktem sprzedaży /adres do korespondencji/ w Powodowo 12, 14-411 Powodowo; adres poczty elektronicznej: office@propox.com.

 • Poniższe postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich umów zawieranych pomiędzy firmą Propox, a nabywcami jej towarów, o ile umowy te, zawarte w formie pisemnej, nie stanowią inaczej. Ponadto, do umów zawieranych z kontrahentami, którzy nabywają towar dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą niniejsze Warunki Sprzedaży stosują się wyłącznie w zakresie nie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami.
 • Zawarta na stronach internetowych oferta i cennik stanową jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Cena:
 • Ze wzgledu na miedzynarodowy charakter sklepu prezentowane ceny sa cenami netto bez podatków (VAT, cła)
 • W związku ze zmianami kursów walut, przepisów podatkowych, oraz cen elementów na rynku światowym podane ceny należy traktować jako orientacyjne. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena, znajdującą się, wraz z informacją o podatku VAT, na stronach WWW firmy i sklepu, w dniu wysyłki zamówienia. W wypadku przedpłaty obowiązującą jest cena z dnia wpłynięcia pieniędzy na konto firmy.
 • Firma Propox, w wyniku wzrostu kosztów produkcji, zastrzega sobie prawo zmiany cen bez odrębnych zapowiedzi.

Warunki dostaw towaru w kraju:
 • Paczki zawierające zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Opłata za dostarczenie przesyłki automatycznie naliczana jest podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym.
 • W przypadku gdy zamówionego towaru nie będzie w magazynie jesteśmy zobowiązani poinformować o tym podmiot kupujący. Jeśli w związku z częściowym brakiem towaru przesyłka realizowana będzie partiami, kolejne dostawy uzupełniające zamówienie będą przesyłane na koszt firmy Propox.
 • Wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są we wtorki i czwartki.
 • Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się w dniu złożenia zamówienia pod warunkiem, iż zamawiany towar jest na magazynie oraz klient otrzyma e-mail potwierdzający złożenie zamówienia do godziny 12.00.
 • Firma Propox nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru po wydaniu go przewoźnikowi.
 • Firma Propox, do każdej transakcji, wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT lub paragon fiskalny. Fakturę VAT otrzymują klienci, którzy uprzednio dostarczyli nam dokumenty potwierdzające, iż prowadzą oni działalność gospodarczą lub mają osobowość prawną.
 • Paragony fiskalne, zawierające ceny i wartości towarów z VAT. Dla klientów indywidualnych - nie spełniających wymagań odnośnie faktury VAT netto.

Dostawa towaru dla klientów zagranicznych:
 • Klientów z Unii Europejskiej w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie swojego europejskiego numeru ewidencyjnego VAT. Umożliwi to wykonanie przesyłki z zerową stawka VAT. W przeciwnym przypadku VAT wyniesie 23%.
 • Klientów spoza Unii Europejskiej informujemy, iż w wypadku przesyłki za pośrednictwem kuriera DHL z odprawą celną, jest możliwe dostarczenie towaru bez naliczania stawki VAT.

Płatność:
 • Sposoby płatności:
 1. pobranie przy odbiorze paczki
 2. przedpłata - przelew bankowy na konto firmy
 3. Paypal
 4. Dotpay

Jeśli zamówienie zostało złożone z opcją przedpłaty przelewem, rozpoczniemy jego realizację w momencie potwierdzenia przelewu, odpowiedniej kwoty, na konto firmowe !!!
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • Podmiot kupujący, który zrealizował minimum 3 zamówienia w naszym sklepie, może ubiegać sie o status aktywujący dodatkowe, odroczone formy płatności.
 • Jeśli nabywca towaru spóźnia się z zapłatą firma Propox ma prawo naliczyć ustawowe odsetki karne.
 • Dodatkowo do czasu otrzymania pełnej zapłaty za towar, firma Propox zastrzega sobie prawo własności towaru. Nabywca, bez pisemnej zgody firmy Propox, nie ma prawa dysponować kupionym produktem w sposób obciążający lub zagrażający jego prawu własności.
 • Firma Propox zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji zamówienia jeśli nabywca zalega z zapłatą lub jego sytuacja prawno-finansowa rokuje problemy z regulacją należności w przyszłości.

Gwarancja i reklamacje:
 • Towary sprzedawane przez naszą firmę są wysokiej jakości. Sposób ich magazynowania i pakowania zapewnia ochronę przed uszkodzeniami zarówno mechanicznymi jak i elektrycznymi.
 • Bezpośrednio po otrzymaniu towaru kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej stan (najlepiej w obecności kuriera). W wypadku, gdy podczas odbioru przesyłki stwierdzone zostanie jej uszkodzenie lub ubytek powstałe w trakcie przewozu, nabywca jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie przewoźnika.
 • Firma Propox zobowiązuje się usunąć wszelkie wady towaru wynikające z wad konstrukcji czy materiału lub wymienić towar na nowy wolny od wad. Dotyczy to wad zgłoszonych nie później niż miesiąc od dnia wykrycia usterki i nie później niż rok od daty wydania towaru w celu dostarczenia do klienta.
 • W miejsce usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad firma Propox może zwrócić kupującemu pieniądze stanowiące równoważność zwróconego towaru.
 • W celu wykonania zwrotu należy wysłać uszkodzony towar do siedziby firmy na własny koszt wraz z dołączoną kopią dokumentu zakupu oraz opisem uszkodzenia. Po przyjściu paczki rozpatrujemy zasadność wykonania zwrotu. W przypadku jego uznania odsyłamy towar wolny od wad lub pieniądze. Zwrócony towar powinien być przysłany w stanie w jakim został wydany (również w oryginalnym opakowaniu).
 • Firma Propox odpowiada za wady, które powstały w trakcie użytkowania układu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie objęte gwarancją są wady powstałe w wyniku niepoprawnego zamontowania, eksploatacji, konserwacji układu, normalnych procesów zużywania się materiałów, a także nieautoryzowanymi zmianami i naprawami produktów.
 • Klienci będący w świetle prawa konsumentami, nie prowadzący działalności gospodarczej maja prawo w ciągu 14 dni zwrócić towar bez podawania konkretnej przyczyny. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: Powodowo 12, 14-411 POWODOWO;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@propox.com;
 • Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych.


Do pobrania:

·         formularz_reklamacyjny 

·         formularz odstąpienia od umowy (nowe w stanie nienaruszonym, 14 dni od zakupu)Ograniczona odpowiedzialność:
 • Firma Propox nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówień (wstrzymanie produkcji, strata zysku, straty pośrednie), zmianę cen.
 • Firma Propox nie ponosi odpowiedzialności za błędy w załączonej w internecie dokumentacji technicznej. Parametry i opisy produktów są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. W związku z powyższym po otrzymaniu od nas towaru prosimy o sprawdzenie, czy jego właściwości nie odbiegają od Państwa wymagań.
 • Szkody wyrządzone na osobie lub mieniu, przez dostarczony towar, po wydaniu z magazynu, nie leża w odpowiedzialności firmy Propox.
 • W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, utrudniających lub uniemożliwiających wywiązanie się z zawartej umowy, na czas trwania takich okoliczności, firma Propox zastrzega sobie prawo zwolnienia z przyjętych zobowiązań.
 • Ewentualne spory rozstrzygane będą na gruncie prawa polskiego.

Propox
ul. Cytrynowa 4
80-209 Chwaszczyno


Telefon: 58 712 80 58
Fax: 58 712 80 59
E-mail: shop@propox.com
zapisz się na newsletter
i pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach w naszym sklepie.
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store 2015 © PROPOX. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.